PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

podrocje_delovanja_hipnoze.jpg

Psihološko svetovanje

Življenje nas postavlja pred mnoge različne izzive in situacije, katere vsaj večino časa zelo uspešno obvladujemo in premagujemo sami, z našimi lastnimi viri. Včasih pa se lahko zgodi, da običajni viri ne zadostujejo in da zaradi različnih razlogov preprosto ne najdemo poti iz določenih življenjskih situacij, ki nas bremenijo. V tem primeru je dobro, da si poiščemo pomoč usposobljenega strokovnjaka, kjer v varnem in  zaupnem okolju spet najdemo moči za premagovanje življenjskih izzivov. Na Inštitutu Ame vam bomo pomagali, da boste prepoznali tiste vzorce v vašem življenju, ki za vas niso funkcionalni. Predvsem pa vam bomo pomagali prepoznati in aktivirati vaše vire, da jih boste lahko uporabljali pri doseganju tistih stvari v življenju, ki si jih želite.
Psihološko svetovanje nudi individualno obravnavo posamezniku, ki doživlja čustvene in osebne stiske in potrebuje pomoč usposobljene osebe. Namen svetovanja je izboljšati psihično stanje posameznika in posledično njegovo kvaliteto življenja v najširšem smislu. Psihološko svetovanje je oblika pomoči, ki temelji na podpiranju človeka v iskanju lastne rešitve in ne v dajanju nasvetov. Konec koncev je vsaka oseba posebna ter strokovnjak za lastno življenje, včasih pa nastopijo težave, kjer potrebuje pomoč strokovnjaka na psihološkem področju. Zato cilj svetovanja ni podajanje nasvetov, namreč iskanje rešitev pri tem pa aktiviranje človekovih potencialov in moč ter spoštovanje lastnih zmogljivosti osebe za sprejemanje odločitev.
Psihološko svetovanje se uporablja kot pomoč pri reševanju posameznikovih vsakodnevnih težav, težavah s sprejemanjem pomembnih življenjskih odločitev, obvladovanju prehodnih in zmernih depresivno-anksioznih motenj ter pri premagovanju psiholoških ovir za normalno in zadovoljno funkcioniranje v življenju.
psiholosko_svetovanje.jpg

Potek psihološkega svetovanja

Pred terapijo se klient naroči preko e-maila ali telefona. Priporočljivo je naročanje preko telefona, saj tako klient in terapevtka vzpostavita prvi kontakt, obenem se o težavi že nekoliko pogovorita, s čemer se klient pred samim prihodom razbremeni ter na terapijo pride brez nepotrebnega stresa. Na začetku prve ure se terapevtka kratko predstavi ter opiše načela psihološkega etičnega kodeksa po katerem deluje. Terapevtka in klient v prvi uri vzpostavita soglasje o poteku procesa. V začetku obravnave terapevtka in klient jasno opredelita klientove težave, pri tem pa skupaj postavita cilje, ki jih želita v procesu doseči. Klient tekom svetovanja terapevtki razkriva svoje občutke ter misli in se aktivno ukvarja s seboj in težavo. Naloga terapevtke je podpora ter zunanji pogled strokovnjaka pri razmišljanju o sebi in o raziskovanju težave. Cilj svetovanja je klientova razbremenitev čustvene stiske in nova spoznanja o svojem delovanju in težavi, ki jo želi rešiti.

INŠTITUT AME

Medicinska hipnoza in psihološko svetovanje
Katarina Slevec, s.p.

Telefon: +386 030 794 080
Lokacija: Kamniška cesta 15c,1235 Radomlje